Erratum: Design considerations of iron-based nanoclusters for noninvasive tracking of mesenchymal stem cell homing (ACS Nano (2014) 8 (4403-4414) DOI: 10.1021/nn4062726)

Xinglu Huang, Fan Zhang, Yu Wang, Xiaolian Sun, Ki Young Choi, Dingbin Liu, Jin Sil Choi, Tae Hyun Shin, Jinwoo Cheon, Gang Niu, Xiaoyuan Chen

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Design considerations of iron-based nanoclusters for noninvasive tracking of mesenchymal stem cell homing (ACS Nano (2014) 8 (4403-4414) DOI: 10.1021/nn4062726)'. Together they form a unique fingerprint.