Deep wide-field spectrophotometry of the open cluster M67

Xiaohui Fan, David Burstein, Jian Sheng Chen, Jin Zhu, Zhaoji Jiang, Hong Wu, Haojing Yan, Zhongyuan Zheng, Xu Zhou, Li Zhi Fang, Fuzhen Chen, Zugan Deng, Yaoquan Chu, J. J. Hester, Rogier A. Windhorst, Yong Li, Phillip Lu, Wei Hsin Sun, Wen Ping Chen, Wean Shun TsayTzi Hong Chiueh, Chih Kang Chou, Chung Ming Ko, Ting Chang Lin, Hui Jean Guo, Yong Ik Byun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

204 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)628-648
Number of pages21
JournalAstronomical Journal
Volume112
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 1996 Aug

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Astronomy and Astrophysics
  • Space and Planetary Science

Cite this